Sanita Sebre –  logopēds

Vita Dankaniča – logopēds

Līga Kalniņa – psihologs

Sanita Rudzīte   sociālais pedagogs

Kaija Brisone –  speciālās izglītības pedagogs

Ludmila Pētersone – pedagoga palīgs

Ilona Role – medmāsa

Dace Gžibovska – asistente