Sanita Sebre –  logopēds

Līga Kalniņa – psihologs

Sanita Rudzīte – sociālais pedagogs

Kaija Brisone –  speciālās izglītības pedagogs

Ilona Role – medmāsa