2017./2018. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvdienas

no 2017. gada 23. oktobra līdz
2017. gada 27. oktobrim

ziemas brīvdienas

no 2017. gada 25. decembra līdz
2018. gada 5. janvārim

pavasara brīvdienas

1.–11. klases izglītojamajiem

no 2018. gada 12. marta līdz
2018. gada 16. martam

pavasara brīvdienas

12.klases skolēniem

no 2018. gada 19. marta līdz
2018. gada 23. martam

papildu brīvdienas

1. klases izglītojamiem

no 2018. gada 5. februāra līdz
2018. gada 9. februārim