2018./2019. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvdienas

no 2018. gada 22. oktobra līdz
2018. gada 26. oktobrim

ziemas brīvdienas

no 2018. gada 24. decembra līdz
2019. gada 4. janvārim

pavasara brīvdienas

1.–11. klases izglītojamajiem

no 2019. gada 11. marta līdz
2019. gada 15. martam

pavasara brīvdienas

12.klases skolēniem

no 2019. gada 18. marta līdz
2019. gada 22. martam

papildu brīvdienas

1. klases izglītojamiem

no 2019. gada 4. februāra līdz
2019. gada 8. februārim