Apr 10,

Alternatīvās klases izglītojamie piedalās Dabaszinību un ģeogrāfijas olimpiādē Spāres internātpamatskolā