Svešvalodu nedēļa Krimuldas vidusskolā

No 2. – 6.februārim Krimuldas vidusskolā notika Svešvalodu metodiskās komisijas rīkotā svešvalodu nedēļa. Tika organizēti neikdienišķi pasākumi, skolēni veica netradicionālus uzdevumus – sastādīja un minēja krustvārdu mīklas krievu valodā, pētīja tūrisma apskates objektus Apvienotajā Karalistē, iepazina objektu un telpu nosaukumus skolā četrās valodās un darīja daudz ko citu.

6.februārī notika lielākais nedēļas pasākums – nu jau otrā Atklātā angļu valodas olimpiāde 7. klašu skolēniem. Šogad 15 dalībnieki pārstāvēja trīs skolas no diviem novadiem. Mūsu skolas skolēni uzņēma vienaudžus no Lēdurgas un Sējas pamatskolām.

Skolas svešvalodu nedēļas ietvaros pasākumam gatavojās ne tikai olimpiādes dalībnieki, bet arī citi skolēni, piemēram, 10. klašu skolēni veidoja prezentācijas par skolu angļu valodā un bija gatavi iejusties gidu lomā, sākumskolas un 7.klašu skolēni mācījās dziesmas un veidoja priekšnesumus angļu valodā, ko demonstrēja skatītājiem olimpiādes norises dienā. Arī olimpiādes viesi bija sagatavojuši priekšnesumus, kuros iepazīstināja ar sevi un savām skolām.

Olimpiādes svarīgākā – teorētiskā daļa ietvēra klausīšanās, lasīšanas un valodas lietojuma uzdevumus. Tā kā bija ieradušies skolu labākie angļu valodas pratēji, rezultāti izrādījās ļoti līdzīgi. Visi dalībnieki saņēma diplomus un balvas,  kā arī katras dalībskolas skolēni – kādu no godalgotajām vietām.

Šāda veida pasākumi sniedz gandarījumu gan skolēniem, gan arī mums – organizatoriem. Ieskatam – dažu skolēnu rakstītais pēc olimpiādes:

  • Ļoti esmu apmierināts un laimīgs, ka esmu piedalījies šajā olimpiādē un ceru, ka vēl varētu šādu pasākumu izveidot nākotnē.
  • Ļoti labs pasākums!
  • Bija interesanta un sīva prāta spēju kauja. Bija interesanti piedalīties un pildīt interesantos uzdevumus.
  • Man ļoti patika apskatīt un izstaigāt Krimuldas vidusskolu. Pat domāju varbūt šeit mācīties. Liela un skaista skola.
  • Šajā pasākumā man patika gan ievads (iepazīšanās), gan arī pats veids, kā notika olimpiāde.
  • Man ļoti patika šis pasākums. Nebija nekas tāds, kas man nepatiktu.
  • Man patika, jo uzdevumi bija viegli, taču āķīgi. Un viss bija godīgi saistībā ar apbalvojumiem.
  • Olimpiāde bija ļoti interesanta pieredze. Labs pasākums, kuru vajadzētu rīkot katru gadu.

Paldies visiem Krimuldas vidusskolas svešvalodu skolotājiem par piedalīšanos svešvalodu nedēļas organizēšanā un norisē, kā arī kaimiņskolu skolotājiem par savu skolēnu ieinteresēšanu un sagatavošanu angļu valodas olimpiādei. Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.

Skolotāji Inga Cielēna un Linards Kumskis