Turēsim īkšķus!

 

Miks Ozoliņš – 5.a klase, Ralfs Seļuks – 5.a klase, Madara Jančenko – 5.b klase,
Ģirts Krasovskis – 6.b klase un Rihards Blekus – 6.b klase uzaicināti piedalīties
Jauno matemātiķu konkursa finālā Cēsīs 18. aprīlī.