Mar 28,

3.a klase LOK projekta “Sporto visa klase” sacensībās Limbažu 3.vidusskolā