Pierīgas novadu sporta spēlēs trīscīņā 3.vieta Amandai Tillerei individuāli!