Krimuldas vidusskola, reģistrācijas Nr.4313901119, aicina darbā  pilnas slodzes sākumskolas skolotāju uz noteiktu laiku.

Prasības:

  • Izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
  • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Pienākumi:

  • īstenot pamatizglītības programmu 2.klasē;
  • veikt klases audzinātājas un pagarinātās dienas grupas pedagoga pienākumus;
  • nodrošināt kvalitatīvu izglītošanās procesu;
  • veidot pozitīvu saskarsmi ar izglītojamajiem, vecākiem, skolas pedagogiem un darbiniekiem;
  • piedalīties iestādes aktivitātēs un pasākumos;
  • pašvērtējuma prasmes;
  • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Nodrošinām:

  • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikšanās termiņš un kārtība:

Pieteikumus (CV un Motivācijas vēstule) nosūtīt uz e-pasta adresi krvsdar@krimulda.lv vai iesniegt personīgi Krimuldas vidusskolas kancelejā (Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, tālr. 27744035)

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 12.novembrim plkst.16:00.

Krimuldas vidusskola apstrādās Jūsu iesniegto informāciju (t.sk. personas datus) augstāk norādītā pasākuma norises nodrošināšanai. Tā tiks uzglabāta 3 mēnešus pēc norises veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties www.krimuldasskola.lv